Veiklos ataskaitos

Remiantis LR Viešųjų įstaigų įstatymo (Žin. 1996, Nr. 68-1633, ) 12 str. 4 punktu. “Viešosios įstaigos veiklos ataskaita yra viešas dokumentas. Viešosios įstaigos veiklos ataskaita turi būti pateikta juridinių asmenų registrui kartu su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu, o tais atvejais, kai auditas atliktas, kartu su audituotu metinių finansinių ataskaitų rinkiniu ir auditoriaus išvada ir paskelbta viešosios įstaigos interneto svetainėje, jeigu viešoji įstaiga ją turi. Be to, tretiesiems asmenims turi būti sudarytos sąlygos su šia ataskaita susipažinti viešosios įstaigos buveinėje.”

Žemiau pateikiamos VšĮ “Penkta koja” veiklos ataskaitos.

Parsisiųsti 2012 m. veiklos ataskaitą galite paspaudę ČIA.

Parsisiųsti 2013 m. veiklos ataskaitą galite paspaudę ČIA.

Parsisiųsti 2014 m. veiklos ataskaitą galite paspaudę ČIA.

Parsisiųsti 2015 m. veiklos ataskaitą galite paspaudus ČIA.

Parsisiųsti 2016 m. veiklos ataskaitą galite paspaudę ČIA.

Parsisiųsti 2017 m. veiklos ataskaitą galite paspaudę ČIA.

Parsisiųsti 2018 m. veiklos ataskaitą galite paspaudę ČIA.

Parsisiųsti 2019 m. veiklos ataskaitą galite paspaudę ČIA

Parsisiųsti 2020 m. veiklos ataskaitą galite paspaudę ČIA

Parsisiųsti 2021 m. veiklos ataskaitą galite paspaudę ČIA

Parsisiųsti 2022 m. veiklos ataskaitą galite paspaudę ČIA

Uždaryti
Prisijungti